ثبت 11 زلزله بزرگتر از 4 در کشور، رخداد بیشترین زمین لرزه های مهم در استان های فارس و هرمزگان

به گزارش کشتی کروز، در هفته گذشته فوج لرزه های ترکمانچای استان آذربایجان شرقی ادامه داشت، ضمن آنکه فارغان استان هرمزگان با زلزله 4.2، خانه زنیان استان فارس زلزله 4.1، محمله استان فارس با زلزله 4.3، تسوج استان آذربایجان شرقی با زلزله 4 و چاه داد خدای استان کرمان با زلزله 4.3 لرزیدند.

ثبت 11 زلزله بزرگتر از 4 در کشور، رخداد بیشترین زمین لرزه های مهم در استان های فارس و هرمزگان

به گزارش کشتی کروز، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در روز جمعه 17 آبان ماه زمین لرزه ای با بزرگی 5.9 را در ترکمانچای حد فاصل شهرهای میانه و سراب واقع دراستان آذربایجان شرقی ثبت و تعیین مکان کرده اند. این زمین لرزه تا ساعت 10 روز شنبه 18 آبان با 225 پس لرزه همراه بوده و بزرگترین پس لرزه ها با بزرگی 4.8 بوده است.

از زمین لرزه های تاریخی شاخص این منطقه می توان به این موارد اشاره کرد:

سال رخداد ه.ش بزرگی تقریبی زلزله منطقه
236 6
8 دی ماه 272 6
8 آبان ماه 421 7.6 تبریز
29 دی ماه 601 6.5
16 آبان ماه 683 6.7
971 6.1
17 بهمن ماه 1019 6.8
6 اردیبهشت ماه 1100 7.7 جنوب شرق تبریز
18 دی ماه 1158 7.7 تبریز
مهرماه 1165 6.3
23 اردیبهشت ماه 1223 6.9
2 فروردین ماه 1258 6.7
13 اردیبهشت ماه 1262 6.2

زلزله های تاریخی آذربایجان شرقی تا قبل از 1900 میلادی

در خصوص زمین لرزه های دستگاهی استان آذربایجان شرقی و نواحی مجاور می توان به مواردی چون زلزله 3 اسفند 1312 اردوباد با بزرگی تقریبی 6.1، زلزله 10 اسفند 1375 اردبیل با بزرگی تقریبی 6.1 و زمین لرزه 21 مرداد 1392 با بزرگی تقریبی 6.5 و 6.3 اهر- ورزقان اشاره کرد.

علاوه بر این، در استان هرمزگان زلزله های 4.2 در فارغان، 3.4 و 3 در گوهران و 3.3 در بندر خمیر و در استان فارس زمین لرزه های 4.1 در خانه زنیان، 3.7، 3.4 و 3.1 در خانه زنیان، 4.2 و 3.4 در محمله و 3.6 در اسیر به ثبت رسید. همچنین چاه داد خدا در استان کرمان با فوج لرزه هایی لرزید و تسوج استان آذربایجان شرقی با زلزله ای به بزرگای 4 لرزید.

جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

یکشنبه 19 آبان

در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله هایی با بزرگای مختلف در روز 19 آبان ماه رخ داده است:

2.5، 2.5، 2.5،

2.8 ، 2.8، 2.8، 2.8، 2.8،

2.6، 2.6،

2.7، 2.7، 2.7،

3.9 در عمق 10 کیلومتری

3.3 در عمق 11 کیلومتری، 3.3 در عمق 6 کیلومتری، 3.3 در عمق 10 کیلومتری،

3.2 در عمق 8 کیلومتری

3.5 در عمق 10 کیلومتری،

4 در عمق 7 کیلومتری

4.7 در عمق 7 کیلومتری

در بابامنیر استان فارس زلزله 2.7، در بروجرد استان لرستان زلزله 2.8، در قائمیه استان فارس زلزله 2.8 و در گزیک استان خراسان جنوبی زلزله 2.7 به ثبت رسید.

فارغان استان هرمزگان با زمین لرزه ای به بزرگای 4.2 در عمق 9 کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در 17 کیلومتری فارغان و 24 کیلومتری سرگز استان هرمزگان و 49 کیلومتری ارزوئیه استان کرمان بوده است.

دوشنبه 20 آبان

هشتبندی استان هرمزگان زلزله ای با بزرگای 4 در عمق 20 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 45 کیلومتری هشتبندی و 47 کیلومتری گوهران استان هرمزگان و 48 کیلومتری چاه داد خدا در استان کرمان گزارش شد.

در تسوج استان آذربایجان شرقی زمین لرزه ای به بزرگای 4 رخ داد که عمق آن در 13 کیلومتری و کانون این زلزله در 19 کیلومتری تسوج و 30 کیلومتری کشکسرای استان آذربایجان شرقی و 27 کیلومتری خوی در استان آذربایجان غربی بوده است.

در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله 3.1 در عمق 10 کیلومتری زمین و زلزله 2.5 ریشتری رخ داد.

در سومار استان کرمانشاه زلزله 2.6، در بهبهان استان خوزستان زلزله 2.9، در دهج استان کرمان زلزله 2.9، در رویدر استان هرمزگان زلزله 2.9 و در کلاته خیج استان سمنان زلزله 2.7 رخ داد.

گوهران استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زلزله در 41 کیلومتری گوهران و 56 کیلومتری سردشت استان هرمزگان و 46 کیلومتری چاه داد خدا در استان کرمان بوده است.

سه شنبه 21 آبان

در ترکمانچای زلزله 2.5 و 2.9 به ثبت رسید.

در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله 2.5، در سنندج استان کردستان زلزله 2.8، در انبارالوم استان گلستان زلزله 2.7، در پل سفید استان مازندران زلزله 2.5، در سپید دشت استان لرستان زلزله 2.9، در فاریاب استان کرمان زلزله 2.9، در سراب استان آذربایجان شرقی زلزله 2.5، در قلعه گنج استان کرمان زلزله 2.7، در سرخه استان سمنان زلزله 2.5 و در هجدک استان کرمان زلزله 2.6 به ثبت رسید.

تسوج استان آذربایجان شرقی با زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 8 کیلومتری لرزید و کانون آن در 18 کیلومتری تسوج و 32 کیلومتری کشکسرای استان آذربایجان شرقی و 27 کیلومتری خوی آذربایجان غربی به ثبت رسید. زلزله 2.9 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در بندر خمیر استان هرمزگان زلزله 3.3 در عمق 15 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 51 کیلومتری بندر خمیر، 54 کیلومتری کنگ و 56 کیلومتری رویدر استان هرمزگان بوده است.

کوخرد استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای 4 در عمق 11 کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در 51 کیلومتری کوخرد، 52 کیلومتری رویدر و 62 کیلومتری بستک این استان گزارش شد.

چاه داد خدا در استان کرمان نیز زلزله ای به بزرگای 4.6 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 19 کیلومتری چاه داد خدا، 32 کیلومتری قلعه گنج و 58 کیلومتری منوجان این استان بوده است. زلزله 4.1 در عمق 5 کیلومتری و 2.8 از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

زلزله 3.4 وراوی استان فارس از دیگر رخدادهای لرزه ای روز 21 آبان بوده است که در عمق 10 کیلومتری و در 23 کیلومتری وراوی،23 کیلومتری علامرودشت و 26 کیلومتری محمله این استان به ثبت رسید.

چهارشنبه 22 آبان

در ترکمانچای دو زلزله 2.9 و در چاه داد خدای استان کرمان زلزله 2.9 و 2.5 گزارش شد.

در بجنورد استان خراسان شمالی زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 10 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 10 کیلومتری بجنورد، 25 کیلومتری حصارگرمخان و 29 کیلومتری آشخانه این استان بوده است.

نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان با زمین لرزه ای به بزرگای 3.4 در عمق 10 کیلومتری لرزید و کانون آن در 39 کیلومتری نصرت آباد، 131 کیلومتری سفیدآبه و 132 کیلومتری زاهدان این استان گزارش شد.

خانه زنیان استان فارس نیز زلزله ای به بزرگای 4.1 در عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 16 کیلومتری خانه زنیان، 32 کیلومتری کازرون و 32 کیلومتری نودان این استان بوده است.

علامرودشت استان فارس با زمین لرزه ای به بزرگای 3.7 در عمق 11 کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در 16 کیلومتری علامرودشت، 17 کیلومتری محمله و 24 کیلومتری وراوی این استان گزارش شد. زلزله 3.4 در عمق 10 کیلومتری از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

در محمله استان فارس زلزله ای به بزرگای 4.2 در عمق 10 کیلومتری لرزید و کانون آن در 9 کیلومتری محمله، 12 کیلومتری علامرودشت و 25 کیلومتری مهر این استان به ثبت رسید.

بیرم استان فارس زلزله دیگری با بزرگای 3.1 در عمق 13 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 26 کیلومتری بیرم، 32 کیلومتری خنج و 33 کیلومتری وراوی این استان گزارش شد.

در جیرفت استان فارس زلزله 3 با بزرگای 10 کیلومتری رخ داد و کانون رومرکز آن در 46 کیلومتری جیرفت، 48 کیلومتری درب بهشت و 58 کیلومتری جبالبارز این استان بوده است.

پنج شنبه 23 آبان

محمله استان فارس زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 2 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 14 کیلومتری محمله، 21 کیلومتری علامرودشت و 30 کیلومتری وراوی استان فارس گزارش شد.

ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله 3 در عمق 10 کیلومتری، 3 در عمق 10 کیلومتری، 3.1 در عمق 8 کیلومتری، 3 در عمق 7 کیلومتری، 3.6 در عمق 7 کیلومتری و 2.8، همچنین اسیر استان فارس زلزله ای به بزرگای 3.2 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در 19 کیلومتری اسیر، 26 کیلومتری گله دار و 29 کیلومتری محمله استان فارس بوده است.

در قلعه گنج استان کرمان زلزله ای به بزرگای 3.6 در عمق 10 کیلومتری رخ داد که کانون این رویداد لرزه ای در 14 کیلومتری قلعه گنج، 33 کیلومتری چاه داد خدا و 48 کیلومتری منوجان این استان به ثبت رسید.

سومار استان کرمانشاه بعد از یک زلزله به بزرگای 3.2 در عمق 8 کیلومتری، زلزله دیگری به بزرگای 3.1 در عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد.

گوهران استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 10 کیلومتری لرزید که کانون آن در 70 کیلومتری گوهران و 71 کیلومتری سردشت و 84 کیلومتری چاه داد خدا در استان کرمان بوده است.

علامرودشت استان فارس زلزله 3.1 در عمق 5 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 10 کیلومتری علامرودشت، 12 کیلومتری محمله و 23 کیلومتری وراوی این استان گزارش شد.

در شبانکاره استان بوشهر زلزله 2.6، در اوز استان فارس زلزله 2.9، در گرمی استان اردبیل زلزله 2.9، در نودان استان فارس زلزله 2.6 و در کازرون استان فارس زلزله 2.6 رخ داد.

جمعه 24 آبان

چاه دادخدا در استان کرمان زلزله ای به بزرگای 4.3 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد که در 7 کیلومتری چاه داد خدا، 28 کیلومتری قلعه گنج و 51 کیلومتری منوجان استان کرمان بوده است. زلزله های 2.9 و 2.5 از دیگر زلزله های این منطقه بوده است.

در قلعه گنج استان کرمان زلزله 2.5، در کوزران استان کرمانشاه زلزله 2.5 و در آبادان استان خوزستان زلزله 2.7 به ثبت رسید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "ثبت 11 زلزله بزرگتر از 4 در کشور، رخداد بیشترین زمین لرزه های مهم در استان های فارس و هرمزگان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت 11 زلزله بزرگتر از 4 در کشور، رخداد بیشترین زمین لرزه های مهم در استان های فارس و هرمزگان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید